บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
553 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
552 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
551 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
550 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
549 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
548 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
547 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
546 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
545 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
544 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
543 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
542 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
541 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
540 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
539 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
538 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
537 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
536 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
535 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
534 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
533 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
532 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
531 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
530 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
529 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
528 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
527 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
526 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
525 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
524 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th