บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 1060 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
@@f2s4x   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
1   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
1'"   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
-1" OR 2+875-875-1=0+0+0+1 --    1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
-1' OR 2+319-319-1=0+0+0+1 or 'kefg0PBK'='   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
-1' OR 2+863-863-1=0+0+0+1 --    1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
-1 OR 2+879-879-1=0+0+0+1   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
-1 OR 2+374-374-1=0+0+0+1 --    1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
OL6Zgy4v   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
@@JB5KJ   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
1   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
1'"   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
s5P3Le4Z')) OR 934=(SELECT 934 FROM PG_SLEEP(15))--   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
MH2mrgj5') OR 706=(SELECT 706 FROM PG_SLEEP(15))--   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
qXkFamL9' OR 302=(SELECT 302 FROM PG_SLEEP(15))--   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
9XBrrCRP')); waitfor delay '0:0:15' --    1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
BVPdEHfa'); waitfor delay '0:0:15' --    1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
I4LCvFlA'; waitfor delay '0:0:15' --    1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
1 waitfor delay '0:0:15' --    1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

จำนวน 1060 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th