บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
217 
Business Ethics : Decision-making for Personal Integrity & Social Responsibility   Hartman, Laura P.  McGraw-Hill Education  2010  วชิราภรณ์ ขุนจันทร์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
216 
Behavior in Organizations : An Experiential Approach   A.B. Shani   McGraw-Hill Education  2008  วชิราภรณ์ ขุนจันทร์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
215 
คนดลใจ = Heroes   ว. วชิรเมธี  ปราณสำนักพิมพ์  2554  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
214 
บันทึกน้ำตาหนึ่งลิตร (1 Litre No Namida)   คิโตะ, อายะ; เมธินี นุชนาคา  สยามอินเตอร์บุ๊คส์  2551  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
213 
ฉันคือเอรี่ กับประสบการณ์ข้ามแดน   ธนัดดา สว่างเดือน  Woman Publisher  2554  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
212 
สองเงาในเกาหลี   ทรงกลด บางยี่ขัน  a book  2549  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
211 
สี่แผ่นดิน กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม   ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย  มติชน  2554  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
210 
ตำรับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง (Traditional Recipes of Laos)   เพียสิง จะเลินสิน; จินดา จำเริญ และเพ็ญศรี ทองใหญ่ ณ อยุธยา, ผู้แปล  ผีเสื้อ  2553  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
209 
รอยประทับ    นฤมล เทพไชย  ผีเสื้อ  2552  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
208 
THE OFFICIAL GUIDE TO THE TOEFL TEST + CD-ROM     ETS  2009  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
207 
การศึกษาในวิถีชุมชน   ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
206 
พัฒนาการและบทบาทของพระพุทธศาสนา บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา   ชัยวุฒิ พิยะกูล  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
205 
วัฒนธรรมข้าวและพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา   วิมล ดำศรี  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
204 
แม่เจ้าอยู่หัว ศรัทธา ความดี แรงใจ สู่พลังชุมชน   โครงการการเรียนรู้ประวัติแม่เจ้าอยู่หัวอย่างมีส่วนร่วม / สกว. สำนักงานภาค  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
203 
พลวัตชุมชนกับการพึ่งตนเองในภาคตะวันตก   ภมรรัตน์ สุธรรม  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
202 
เศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านภาคใต้   สงบ ส่งเมือง  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
201 
เศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านภาคกลาง   พอพันธ์ อุยยานนท์  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
200 
เศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะ พัฒนาการ และ การปรับตัว    จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
199 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสาน    สุวิทย์ ธีรศาศวัต  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
198 
พลวัตเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านภาคใต้ตอนบน ฝั่งตะวันออก   ชลิตา บัณฑุวงศ์  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
197 
พลวัตการเกษตร และเศรษฐกิจชุมชนภาคกลาง   ทิพวัลย์ สีจันทร์   สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
196 
หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านภาคเหนือ   รัตนาพร เศรษฐกุล  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
195 
หมู่บ้านชาวนาปฎิวัติบนแผ่นดินอีสานตอนบน   ธันวา ใจเที่ยง  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
194 
เศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านอีสานใต้   สมคิด พรมจุ้ย  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
193 
พลวัตและความยืดหยุ่นของสังคมชาวนา : เศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือ   ยศ สันตสมบัติ  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
192 
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาอีสาน   ดร. มณีมัย ทองอยู่  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
191 
พลวัตของชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี มิติทางนิเวศวัฒนธรรม   เสาวภา พรสิริพงษ์  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
190 
มองย้อนอดีตชุมชนวัดท่าลิพง   คณะวิจัยชุมชนวัดท่าลิพง ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
189 
คนทำตาล : ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ สำนึก และการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองของชาวสวนบางนางลี่   อนุสรณ์ อุณโณ  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
188 
ลุ่มน้ำปากพนัง จากความขัดแย้งสู่ความสมานฉันท์   สีลาภรณ์ บัวสาย  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th