บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
187 
100 ปี การเมืองท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขลา ประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นแห่งพรรคการเมืองในภาคใต้   สารูป ฤทธิ์ชู   สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
186 
เอเชียตะวันออกบนเส้นทางสู่การเป็นประชาคม   ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
185 
ต้นทางตลาดพลู เรื่องราวของสายน้ำ ผู้คน และแผ่นดิน   สง่า ลือชาพัฒนพร  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
184 
วิถีคนบนป่าตะวันออกผืนสุดท้าย   วิบูลย์ เข็มเฉลิม  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
183 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย ว่าด้วยความเป็นมา สถานภาพ แนวคิด วิธีการศึกษา และบทบาทในปัจจุบัน   รศ.ยงยุทธ ชูแว่น  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
182 
ประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี   ทีมงานเครือข่ายความรู้ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
181 
ประมงพื้นบ้านลุ่มทะเลสาบสงขลา : วิถีและการเปลี่ยนแปลง   เลิศชาย ศิริชัย  สกว    สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
180 
นาฏกรรมแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมของหนังตะลุงและโนรา   พิทยา บุษรารัตน์   สกว  2553  สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
179 
วัฒนธรรมปลา ของชุมชนคนลุ่มน้ำชี   วรพล เองวานิช  สกว  2554  สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
178 
ตำนานผู้พิทักษ์แห่งกาฮูล ตอน โบยบินด้วยแรงศรัทธา : Guardians of Ga [ดูภาพขยาย] ตำนานผู้พิทักษ์แห่งกาฮูล ตอน โบยบินด้วยแรงศรัทธา : Guardians of Ga'Hoole : The Jouney (Guardians of Ga'Hoole : The Jouney)   Kathryn Lasky; กิตติรัตน์ พรหมรัตน์, ผู้แปล  ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดี  2554  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
177 
เคหาสน์สีแดง   ดวงดาว  พิมพ์คำ  2552  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
176 
การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ : English Translation for Communication Arts เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากข่าว โฆษณา และภาพยนตร์   วรัชญ์ ครุจิต, ดร.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  2553  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
175 
Easy English News ข่าวภาษาอังกฤษอ่านง่าย +CD (Easy English News)   Terry L. Fredrickson; ขวัญฤทัย ชิ้นมาลัย, ผู้แปล  โพสต์บุ๊กส์  2552  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
174 
แท่นอาทิตย์ เจาะชีวิตติดก๊าซ   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด     วัชรินทร์ สายน้ำใส  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
173 
ช่างเทคนิคปิโตรเลียม จุดเจาะชีวิต คนผลิตพลังงาน   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด     วัชรินทร์ สายน้ำใส  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
172 
ขวดใสๆทำร้ายโลก 1-2    บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด     วัชรินทร์ สายน้ำใส  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
171 
ขยะถุงพลาสติก ภัยร้าย Never Die 1-2   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด     วัชรินทร์ สายน้ำใส  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
170 
ก๊าซธรรมชาติฯ   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด     วัชรินทร์ สายน้ำใส  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
169 
เปิดโลกปิโตรเลียม 1-2   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด     วัชรินทร์ สายน้ำใส  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
168 
พลาสติก นวัตกรรมเปลี่ยนโลก   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด     วัชรินทร์ สายน้ำใส  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
167 
ลูกอัดลม กลมๆเด้งๆ    บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด     วัชรินทร์ สายน้ำใส  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
166 
ถุงยางอนามัยสัญชาติไทย    บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด     วัชรินทร์ สายน้ำใส  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
165 
โลกกว้างๆของยางเส้นกลมๆ   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด   บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด     วัชรินทร์ สายน้ำใส  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
164 
เมื่อยักษ์ตื่น   สิริลักษณ์ ตันศิริ  บีสซีเดย์  2552  จารึก คงขวัญ  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
163 
เอกภพของไอน์สไตน์   ธนู แก้วโอภาส      อ.สิรีธร ถาวรวงศา  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
162 
เหตุการณ์สำคัญทีสุดของโลกในศตวรรษที่ 20 ศตวรรษแห่งสงคราม   ธนู แก้วโอภาส      อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
161 
ประวัติศาสตร์ยุโรป   ธนู แก้วโอภาส      อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
160 
คนแปลกหน้านานาชาติของกรุงสยาม   ทวีศักดิ์ เผือกสม      อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
159 
มหาภารตยุทธ   กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย      อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
158 
ประวัติสังคมไทยสมัยโบราณก่อนศตวรรษ 25   ชัย เรืองศิลป์      อ.สิรีธร ถาวรวงศา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th