บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 1060 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
811 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
810 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
809 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
808 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
807 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
806 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
805 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
804 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
803 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
802 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
801 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
800 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
799 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
798 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
797 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
796 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
795 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
794 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
793 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
792 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
791 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
790 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
789 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
788 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
787 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
786 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
785 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
784 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
783 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
782 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

จำนวน 1060 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th