บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
89 
กรรมพยากรณ์ ตอน ชนะกรรม (เล่ม 1)   ดังตฤณ  นวนิยายบางกอก  2547  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
88 
ใบไม้แดง   วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล  แพรวสำนักพิมพ์  2551  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
87 
ฟิสิกส์ของยาง (Rubber Physics)   ตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์    2552  วัชรินทร์ สายน้ำใส  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
86 
การค้นคว้าและการเขียนรายงาน ชุดพื้นฐานมนุษยศาสตร์ ลำดับที่ 2   ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬา    10/2552  อาจารย์ปิยกุล จันทบูรณ์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
85 
โลกของไวน์   นักเขียน Rhie Won-Bok นักแปล นริศรา ไตรบุตร  นานมีบุ๊คส์  2553  นายมฤษฎา ปิ่นทอง  พิจารณาไม่จัดซื้อ
84 
ยอดเขาแห่งความสุข หุบเขาแห่งอุปสรรค   ผู้เขียน Spencer Johnson , M.D. ผู้แปล พิทยา สิทธิอำนวย  นานมีบุ๊คส์  2553  นายมฤษฎา ปิ่นทอง  พิจารณาไม่จัดซื้อ
83 
รักปรุงรส   เขียน Baek,Young-Ok แปล กช มีนัม  นานมีบุ๊คส์  2553  นายมฤษฎา ปิ่นทอง  พิจารณาไม่จัดซื้อ
82 
ชีวิตศิษย์วัด   นุกูล ตันริยงค์  นานมีบุ๊คส์  2553  นายมฤษฎา ปิ่นทอง  พิจารณาไม่จัดซื้อ
81 
เกิดเป็นเด็กตลาด   ปัทมา กลิ่นทอง  นานมีบุ๊คส์  2553  นายมฤษฎา ปิ่นทอง  พิจารณาไม่จัดซื้อ
80 
เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้   สมใจ สมคิด  นานมีบุ๊คส์  2553  นายมฤษฎา ปิ่นทอง  พิจารณาไม่จัดซื้อ
79 
พวกเราแปลงร่างได้!   ร.อ.หญิง ธิติมา ช้างพุ่ม  นานมีบุ๊คส์  2553  นายมฤษฎา ปิ่นทอง  พิจารณาไม่จัดซื้อ
78 
ปลายฝน   อรเกษม รอดสุทธิ  นานมีบุ๊คส์  2553  นายมฤษฎา ปิ่นทอง  พิจารณาไม่จัดซื้อ
77 
บ้านไม้ชายคลอง   จันทรา รัศมีทอง  นานมีบุ๊คส์  2553  นายมฤษฎา ปิ่นทอง  พิจารณาไม่จัดซื้อ
76 
มีดหม้อสีทอง   ธารา ศรีอนุรักษ์  นานมีบุ๊คส์  2553  นายมฤษฎา ปิ่นทอง  พิจารณาไม่จัดซื้อ
75 
โรงเรียนริมทะเล   สาคร พูลสุข  นานมีบุ๊คส์  2553  นายมฤษฎา ปิ่นทอง  พิจารณาไม่จัดซื้อ
74 
สารคดี    ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกสิกรไทย  2552  อ.ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
73 
The Uses of Enchantment: The Meaning and the Importanct of Fairy Tales   BRUNO BETTLEHEIM      NATTHIKA BOONRASAMEE  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
72 
วีซีดี    พระมหาสมปอง ตาลปุตโต      กอบศักดิ์ ณ นคร  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
71 
เริ่มต้นกับการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วย Greenstone   สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, บุญเลิศ อรุณพิบูลย์  พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, se-ed  2552  กอบศักดิ์ ณ นคร  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
70 
คัมภีร์ Ubuntu Linux server เล่ม 2   บัณฑิต จามรภูติ  ซีเอ็ดยูเคชั่น    กอบศักดิ์ ณ นคร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
69 
คัมภีร์ Ubuntu Linux server เล่ม 1   บัณฑิต จามรภูติ  ซีเอ็ดยูเคชั่น    กอบศักดิ์ ณ นคร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
68 
สร้างเว็บด้วย Joomla! เปิดร้านค้าด้วย VirtueMart ฉบับสมบูรณ์   จักรพงษ์ แก้วบุญเรือง   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)    เพ็ญประภา บิลหมัน  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
67 
นวัตกรรมนาโนจากทฤษฏีสู่ชีวิตจริง (THE RISE OF NANOTECH)   ผู้แต่ง : SCIENTIFIC AMERICAN ; ผู้แปล : ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, ดร.  สำนักพิมพ์มติชน  ตุลาคม 2552  พีรพงค์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
66 
ราชินีโจรแห่งอินเดีย   ธารา รินศานต์  สำนักพิมพ์มติชน  พฤษภาคม ๒๕๔๖  พีรพงค์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
65 
เลโอนาร์โด ดา วินชี วิถีอัจฉริยะ (Leonardo da Vinci : The Flights of the Mind)   ผู้แต่ง : Charles Nicholl ;,; ผู้แปล : นพมาส แววหงส์  สำนักพิมพ์มติชน  ตุลาคม 2551  พีรพงค์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
64 
Fish ! Tales ปฏิบัติการป(ล)าฏิหาริย์   สตีเฟน ลันเดน, ฟิลิป สแตรนด์, จอห์น คริสเตนเซ่น และ แฮร์รี่ พอล/ จิระนันท์ พิตรปรีชา (กวีซีไรต์) : แปล   เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส จำกัด    นงเยาว์ มูลติชัย  พิจารณาไม่จัดซื้อ
63 
รอยทรายในแสงจันทร์   โสภี พรรณราย  รัชณี จีระกาญจน์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
62 
รวมเด็ดเคล็ดลับ 101 Tips & Tricks CSS   ศิรส สุภาวิตา  ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.  2552  อธิพงศ์ คงยะฤทธิ์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
61 
รวมเด็ดเคล็ดลับ 101 Tips & Tricks PHP   ทวิร พานิชสมบัติ  ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.  2552  อธิพงศ์ คงยะฤทธิ์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
60 
A Dictionary of Travel and Tourism Terminology   A Beaver    August 2002   Natthika Boonrasamee  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th