บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 1060 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
691 
Mr.   1967  -1 OR 2+684-684-1=0+0+0+1 --   อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
690 
Mr.   1967  sdoGKdPc  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
689 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
688 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
687 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
686 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
685 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
684 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
683 
Mr.   1967  -1 OR 2+676-676-1=0+0+0+1  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
682 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
681 
Mr.   1967  -1 OR 2+593-593-1=0+0+0+1 --   อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
680 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
679 
Mr.   1967  YkDANFkp  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
678 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
677 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
676 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
675 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
674 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
673 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
672 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
671 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
670 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
669 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
668 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
667 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
666 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
665 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
664 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
663 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
662 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

จำนวน 1060 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th