บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
523 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
522 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
521 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
520 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
519 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
518 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
517 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
516 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
515 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
514 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
513 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
512 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
511 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
510 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
509 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
508 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
507 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
506 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
505 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
504 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
503 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
502 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
501 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
500 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
499 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
498 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
497 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
496 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
495 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
494 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th