บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
463 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
462 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
461 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
460 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
459 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
458 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
457 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
456 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
455 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
454 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
453 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
452 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
451 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
450 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
449 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
448 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
447 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
446 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
445 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
444 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
443 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
442 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
441 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
440 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
439 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
438 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
437 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
436 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
435 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
434 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th