บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
433 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
432 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
431 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
430 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
429 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
428 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
427 
Mr.   ๐''๐""  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
426 
Mr.   ๐''๐""  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
425 
Mr.   ๐''๐""  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
424 
Mr.   ๐''๐""  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
423 
Mr.   ๐''๐""  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
422 
Mr.   ๐''๐""  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
421 
Mr.   ๐''๐""  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
420 
Mr.   ฟ'ฟ"  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
419 
Mr.   ฟ'ฟ"  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
418 
Mr.   ฟ'ฟ"  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
417 
Mr.   ฟ'ฟ"  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
416 
Mr.   ฟ'ฟ"  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
415 
Mr.   ฟ'ฟ"  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
414 
Mr.   ฟ'ฟ"  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
413 
Mr.   @@xhSbF  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
412 
Mr.   JyI=  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
411 
Mr.   JyI=  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
410 
Mr.   JyI=  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
409 
Mr.   JyI=  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
408 
Mr.   JyI=  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
407 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
406 
Mr.   JyI=  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
405 
Mr.   JyI=  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
404 
Mr.   @@HLvyV  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th