บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
403 
Mr.   @@9lShb  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
402 
Mr.   @@HLvyV  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
401 
Mr.   @@9lShb  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
400 
Mr.   @@HLvyV  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
399 
Mr.   @@9lShb  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
398 
Mr.   @@HLvyV  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
397 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
396 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
395 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
394 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
393 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
392 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
391 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
390 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
389 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
388 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
387 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
386 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
385 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
384 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
383 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
382 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
381 
Mr.   1'"  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
380 
Mr.   1'"  1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
379 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
378 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
377 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
376 
ส้มสีม่วง   เดวา รักดี  บ้านสวนตูล  วิภา นาดี  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
375 
ส้มสีม่วง   เดวา รักดี  บ้านสวนตูล  วิภา นาดี  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
374 
อภินิหารพระดิน   ประภาส ชลศรานนท์  เวิรค์พอยท์สำนักพิมพ์    นายฮาฟีซี สุหลง  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th