บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
373 
อภินิหารพระดิน   ประภาส ชลศรานนท์  เวิรค์พอยท์สำนักพิมพ์    นายฮาฟีซี สุหลง  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
372 
ความสุขโดยสังเกต   นิ้วกลม  มติชน  2011  นายฮาฟีซี สุหลง  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
371 
ความฝันที่มั่นสุดท้าย   นิ้วกลม  koob  2013  นายฮาฟีซี สุหลง  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
370 
โยคะ ความคิด ชีวิต ชลิตา   ชลิตา เฟื่องอารมย์  ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ,ฟาบูลัส ไลฟ์สไตล์ แอนด์ อีเวนท์, บจก.  2014  อุไรพรรณ มูสิกรัตน์  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
369 
มื้อเช้ากับโสเครติส Breakfast with Socrates   โรเบิร์ต โรว์แลนด์ สมิท Roberth Rowland Smith แปลโดย ศิระประภา ธนากิจ  ยิปซี  2556  อาจารย์ วรรณดี หนูหลง  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
368 
ขับรถเล่นกับเพลโต : ความหมายของเหตุการณ์สำคัญในชีวิต Driving with Plato   โรเบิร์ต โรแลนด์ สมิท Roberth Roeland Smith แปลโดย รวิกานต์ เจียกจันทร์  ยิปซี  2556  อาจารย์ วรรณดี หนูหลง  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
367 
ปรัชญาประโลมใจ The Consolations of Philosophy   อัลเลน เดอ โบตอง Alain de Botton แปลโดย พจมาน บุญไกรศรี  Enlighten เอนไลต์เทน พับลิชชิ่ง  2556  อาจารย์ วรรณดี หนูหลง  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
366 
เทคโนโลยีผักและผลไม้   ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน  โอเดียนสโตร์, สนพ.    ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
365 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร หน่วยที่ 8-15   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย, สุโขทัยธรรมาธิราช  วิชั่น สมาร์ท, บจก.    ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
364 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจอาหาร หน่วยที่ 1-7   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย, สุโขทัยธรรมาธิราช  สุโขทัยธรรมาธิราช, สนพ. ม.    ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
362 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (CRITICAL THINKING)   บรรจง อมรชีวิน    2556  ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
361 
Strategic management   ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์  บ.อิน เฮาส์ โนว์เลจ จำกัด  2553  ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
360 
ไตรภูมิพระร่วง   พระญาลิไทย  ศิลปาบรรณาคาร  2554  อ.สุจินต์ หลงขาว  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
359 
คัมภีร์เทพนิยาย เล่ม 8 : ชุดนักสืบเทพนิยาย   Michael Buckley  นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์    นางสาวพิชชาภรณ์ ชูคง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
358 
สมาพันธ์กระจกวิเศษ เล่ม 9 (เล่มจบ) : ชุดนักสืบเทพนิยาย   Michael Buckley  นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์    นางสาวพิชชาภรณ์ ชูคง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
357 
นักสืบเทพนิยาย เล่ม 5 ตอน อาชญากรเวทมนตร์    Michael Buckley  นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  2555  นางสาวพิชชาภรณ์ ชูคง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
356 
นักสืบเทพนิยาย เล่ม 7 : สงครามชาวนิรันดร์   Michael Buckley   นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  2555  นางสาวพิชชาภรณ์ ชูคง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
355 
นักสืบเทพนิยาย เล่ม 4 : ความลับในมหานคร   Michael Buckley  นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  2555  นางสาวพิชชาภรณ์ ชูคง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
354 
Digital Literacies   Nicky Hockly,Gavin Dudeney,Mark Pegrum  Pearson Education Limited  2013  อ.สลิลา วงศ์กระจ่าง  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
353 
Digital and Media Literacy: Connecting Culture and Classroom   Renee R. Hobbs  SAGE Publications Inc  2011  อ.สลิลา วงศ์กระจ่าง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
352 
History of English Literature   William Spalding  Nabu Press  2010  อ.สลิลา วงศ์กระจ่าง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
351 
English Literature:Its History and Its Significance for the Life of the English-Speaking World : a Text Book of School   Long, William Joseph  HardPress Ltd  2013  อ.สลิลา วงศ์กระจ่าง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
350 
Guidance and control of ocean vehicles.   Fossen Thor I.  John Wiley & Sons Ltd  1994  ธนพงศ์ พันธุ์ทอง  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
349 
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม   ฉัตยาพร เสมอใจ  วีเอ็ดยูเคชั่น    ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
348 
NLP ภาษา สมอง มหัศจรรย์ :เทคโนโลยีสร้างความสำเร็จชั่วข้ามคืน (NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING   วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์       ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
347 
ภาษาอังกฤษเทคนิค1 อาหารและโภชนาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์   ผศ.พวงมณี ตันติวงศ์      ดร.อิทธิพร  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
346 
การถนอมอาหาร   ผศ.พรพล รมย์นุกูล      ดร.อิทธิพร  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
345 
การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้   ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ และ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ  โอเดียนสโตว์    ดร.อิทธิพร  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
344 
การวัดและเครื่องมือวัด การประยกุต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร   ผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค และ รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  2555  ดร.อิทธิพร  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
343 
Food Microbiology / จุลชีววิทยาทางอาหาร   รศ. สุมณฑา วัฒนสินธุ์      ดร.อิทธพิร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th