บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 1060 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
961 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
960 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
959 
-1' OR 2+832-832-1=0+0+0+1 or 'JPrvm08p'='   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
958 
Mr.   1'"  1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
957 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
956 
Mr.   -1 OR 2+912-912-1=0+0+0+1  1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
955 
Mr.   -1 OR 2+122-122-1=0+0+0+1 --   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
954 
Mr.   5LfMXBL6  1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
953 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
952 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
951 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
950 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
949 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
948 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
947 
Mr.   @@OZeCS  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
946 
Mr.   HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
945 
Mr.   1'"  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
944 
-1 OR 2+633-633-1=0+0+0+1   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
943 
-1 OR 2+313-313-1=0+0+0+1 --    1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
942 
vv1bMF59   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
941 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
940 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
939 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
938 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
937 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
936 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
935 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
934 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
933 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
932 
Mr.   1967  HfjNUlYZ  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

จำนวน 1060 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th