บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
342 
ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP)   รศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์      ดร.อิทธิพร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
341 
การสุขาภิบาลอาหาร Food Plant Sanitation   รศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์      ดร.อิทธิพร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
340 
เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น   ผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ, รศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ดร.อิทธิพร  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
339 
สารให้ความหวาน   รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต  จาร์พา เซ็นเตอร์    ดร.อิทธิพร  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
338 
ต้นรักริมรั้ว   ร่มแก้ว      สมศรี หวันชิตนาย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
337 
เหยื่ออธรรม   victor hugo, ผู้แปล ประมูล อุณหธูป      อ.ภัทรวดี องค์สกุล  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
336 
แฉเอกสารลับเขาพระวิหาร   บวรศักดิ์ อุวรรณโณ      อ.ปารย์พิรัชย์ จันเทศ  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
335 
ลา ฟลอร่า ฮั่นนี่แรลลี่ โรงเรียนป่วนก๊วนเจ้าหญิง เล่ม 6 ตอน ก๊วนคุณครูจำเป็นกับตำนานกำเนิดโลก      อี.คิว.พลัส    ณชฎา จันทวี  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
334 
เคล็ดลับของคนรักเบเกอรี่   กองบรรณาธิการ  อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, บจก.    ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
333 
Easy Cookies   ปรียนุช โตเจริญ  อมรินทร์ Cuisine    ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
332 
No Bake Dessert ขนมไม่อบ   วราภา ปองเงิน  อมรินทร์ Cuisin    ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
331 
ขนมอบ   อ.นวรัตน์ เอี่ยมพิทักษ์กิจ  สำนักพิมพ์แม่บ้าน    ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
330 
ขนมไม่อบ NO-Bake Passion   ภัณฑิรา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  แสงแดด บจก.  2555  ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
329 
สาปพระเพ็ง   กิ่งฉัตร      พิกุล สมจิตต์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
328 
เพียงใจที่ผูกพัน   กิ่งฉัตร  2552    พิกุล สมจิตต์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
327 
ลีลาวดีเพลิง   กิ่งฉัตร    2555  พิกุล สมจิตต์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
326 
ความรักเจ้าขา   ดวงตะวัน  ดวงตะวัน  2555  พิกุล สมจิตต์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
325 
พระจันทร์ลายดาว   ดวงตะวัน  ดวงตะวัน  2555  พิกุล สมจิตต์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
324 
มหัศจรรย์พลังจิตใต้สำนึก   ดีเจกฤษณ์ ไลฟ์โค้ช  ดีเอ็มจี สนพ.    อัญชลี  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
323 
ความฝัน   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, ผู้แปล  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  2553  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
322 
เมฆาสัญจร (Cloud Atlas)   เดวิด มิตเชลล์; จุฑามาศ แอนเนียน, ผู้แปล  กรุงเทพฯ: มติชน  2552  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
321 
Box Set หนังสือชุด Love Curse... คำสาปนี้มีรัก   ศุวิลา, ฌามิวอาห์, ปัญญ์ปรียา, ภัสรสา  แจ่มใส    อัญชลี  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
320 
รัตติกาลรำเพย   เมเปิ้ลสีขาว  แจ่มใส    อัญชลี  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
319 
Box Set หนังสือชุด Love Detective… รักนี้ต้องสืบ   ภัสรสา, อัญชรีย์, Andra, นภชล, ฌามิวอาห์, ชาลีน  แจ่มใส    อัญชลี  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
318 
แสงรักจากสายฟ้า   ดวงตะวัน  ดวงตะวัน    อัญชลี  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
317 
เพชรแสงอัสดง   ธารใส  พิมพ์คําสํานักพิมพ์    อัญชลี  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
316 
คดีรักหมายเลขหนึ่ง   ธุวดารา  พิมพ์คําสํานักพิมพ์    อัญชลี  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
315 
มังกรไฟไม่เรียนหนังสือ +CD ROM   ประภาส ชลศรานนท์  Workpoint Publishing  2550  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
314 
ไปขุดหัวมันกันลูกหนู    ยะมะชิตะ, ฮะรุโอะ  แพรวเพื่อนเด็ก  2554  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
313 
ลูกหนูผจญภัย ตอน รถไฟสายลูกหนู   ยะมะชิตะ, ฮะรุโอะ  กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก  2554  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th