บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
312 
ตำราอาหารประจำบ้าน ทำได้จริง อร่อยทุกอย่าง   ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์  Paega Publishing  2554  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
311 
เทคนิคการประเมินโครงการ    พิชิต ฤทธิ์จรูญ    2555  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
310 
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย : คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยา   บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, รศ.ดร.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2555  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
309 
นกก้อนหิน   บินหลา สันกาลาคีรี  ไรท์เตอร์  2555  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
308 
เพื่อนยาก (Of Mice and Men)   John Steinbeck (จอห์น สไตน์เบ็ค) ผู้แปล คันธา ศรีวิมล  สามัญชน  2555  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
307 
คิดอย่างไรให้รวย (Think and Grow Rich)   Napoleon Hill (นโปเลียน, ฮิลล์) ผู้แปล ทศยุทธ  เรือนบุญ  2555  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
306 
เกมล่าชีวิต 2 : ปีกแห่งไฟ (The Hunger Games 2 : Catching Fire)   Suzanne Collins (ซูซาน คอลลินส์) ผู้แปล นาธาน  โพสต์บุ๊กส์   2554  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
305 
เกมล่าชีวิต ภาค 1 - The Hunger Games (ปรับปรุงใหม่) เกมที่โลกต้องจับตา ดุเดือด    ซูซานน์ คอลลินซ์ (Suzanne Collins) ผู้แปล: นรา สุภัคโรจน์  โพสต์บุ๊กส์   2552  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
304 
สาระภาพ Portrait of My Life   นิ้วกลม  KOOB  2555  ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
302 
พูดอังกฤษนอกตำรา    กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ, ฐนิสา ชุมพล, ม.ล.  พราว  2555  อ.โสภิดา ขาวหนูนา  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
301 
เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด   Rando Kim (รันโด คิม) (วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล)  springbooks  2555  อ.โสภิดา ขาวหนูนา  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
300 
การคัดเลือกบุคคล และ การบริหารค่าตอบแทน + VCD   ดร.นพ ศรีบุนนาค  สำนักพิมพ์สูตรไพศาล  2550  นายฐาน ธนชัยวิวัฒน์  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
299 
ภาวะผู้นำ   พลตำรวจตรีประเสริฐ เกษรมาลา  สำนักพิมพ์สูตรไพศาล  2552  นายฐาน ธนชัยวิวัฒน์  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
298 
ยุทธศาสตร์การจัดการ   ดร.นพ ศรีบุนนาค  สำนักพิมพ์สูตรไพศาล  2550  นายฐาน ธนชัยวิวัฒน์  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
297 
การบริหารความเสี่ยง RISK MANAGEMENT   นิรภัย จันทร์สวัสดิ์  สำนักพิมพ์สูตรไพศาล  2552  นายฐาน ธนชัยวิวัฒน์  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
296 
มวยไทยสู่สากล กฎกติกามวยไทย   ปรีชา ตั้งใจ, พ.ต.ท.แปลก และคณะ   สำนักพิมพ์สูตรไพศาล  2548  นายฐาน ธนชัยวิวัฒน์  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
295 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ + VCD   ดร.นพ ศรีบุนนาค  สำนักพิมพ์สูตรไพศาล  2550  นายฐาน ธนชัยวิวัฒน์  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
294 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป   พ.ต.อ.เมธา วาดีเจริญ  สำนักพิมพ์สูตรไพศาล  2555  นายฐาน ธนชัยวิวัฒน์  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
293 
ย้อนรอยสองราชธานี กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา   คณะผู้จัดทำ  คณะผู้จัดทำ  2550  นายฐาน ธนชัยวิวัฒน์  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
292 
อริยสงฆ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์   คณะผู้จัดทำ  คณะผู้จัดทำ  2550  นายฐาน ธนชัยวิวัฒน์  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
291 
๙ แผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์   คณะผู้จัดทำ  คณะผู้จัดทำ  2550  นายฐาน ธนชัยวิวัฒน์  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
290 
Thai Law Dictionary [English-Thai] พจนานุกรมกฎหมายไทย ฉบับแปลอังกฤษ-ไทย   สำนักพิมพ์สูตรไพศาล  สำนักพิมพ์สูตรไพศาล  2554  นายฐาน ธนชัยวิวัฒน์  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
289 
วินัยจราจร กับ 12 พ.ร.บ. สำหรับผู้ขับขี่รถทุกคน และเจ้าหน้าที่   สำนักพิมพ์สูตรไพศาล  สำนักพิมพ์สูตรไพศาล  2555  นายฐาน ธนชัยวิวัฒน์  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
288 
คู่มือสายสืบ กับ 16 พ.ร.บ. สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจ   สำนักพิมพ์สูตรไพศาล  สำนักพิมพ์สูตรไพศาล  2555  นายฐาน ธนชัยวิวัฒน์  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
287 
หลั่งเลือดที่นานกิง   Iris Chang  มติชน  2549  พรเพ็ญ แก้วกล  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
286 
The Straits Chinese House Domestic   Peter Lee    2006  ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
285 
Chinese Houses   Ronald G. Knapp  Tuttle Publishing  2005  ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
284 
Chinese Houses of Southeast Asia   Ronald G. Knapp  Tuttle Publishing  2010  ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
283 
Fennema's Food Chemistry, Fourth Edition (Food Science and Technology)   Srinivasan Damodaran (Editor), Kirk L. Parkin (Editor), Owen R. Fennema (Editor)  CRC Press  2007  ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
282 
นวัตกรรมการบริการ   ผู้แปล ชไมพร สุธรรมวงศ์และดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์  สสท.  2554  อ.สุกานดา จันทวี  พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th