บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 347 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษเทคนิค1 อาหารและโภชนาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ผู้แต่ง ผศ.พวงมณี ตันติวงศ์ 
สำนักพิมพ์  
ปีที่พิมพ์  
ครั้งที่พิมพ์  
รายละเอียด  
ราคา 92 
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ ดร.อิทธิพร 
สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วันที่แนะนำ 3/5/2556 14:39:54 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th