บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 348 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง NLP ภาษา สมอง มหัศจรรย์ :เทคโนโลยีสร้างความสำเร็จชั่วข้ามคืน (NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING 
ผู้แต่ง วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์  
สำนักพิมพ์  
ปีที่พิมพ์  
ครั้งที่พิมพ์  
รายละเอียด NLP นวัตกรรมล่าสุดสำหรับการลงโปรแกรมใหม่ให้สมองและจิตใจของคุณ สมอง ร่างกาย และจิตใจ ทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และมีเงื่อนงำอย่างลึกลับ สามสิ่งนี้ควบคุมชักใย และตบแต่งชีวิตให้เราเป็นอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ โลกนี้ไม่เคยมีเรื่องบังเอิญ อะไรที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ทางการเงิน เงิน สุขภาพ หรือความสัมพันธ์ ล้วนเกิดจากการผุดขึ้นของความคิด การตัดสินใจ การจดจ่อ การลงมือทำ พฤติกรรมซ้ำ ๆ แล้วในที่สุดทั้งหมดก็ทำให้เราเดินไปในทิศทางที่บางครั้งเราเพิ่งมาพบว่าไม่ใช่สิ่งที่เราอยากไปหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อเราสักเท่าใดเลย ดังนั้นใครก็ตามที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองให้โดดเด่นเป็นเลิศ ทะลุขีดจำกัด จำเป็นต้องเข้าไปแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนโปรแกรมสมอง ร่างกาย และจิตใจเสียใหม่ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและสุดยอด NLP คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จะทำศัลยกรรมผ่าตัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทิ้งไป แล้วลงโปรแกรมใหม่ด้วยเทคนิคล้ำยุค เพื่อบรรลุเป้าหมายทุกอย่างที่ต้องการ การจัดพิมพ์ใหม่ครั้งที่ 7 นี้ เป็นฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ล่าสุด ดร.วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์ หรือ ดร.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ หรือ สวัสดี มันดาลา (นามปากกา) ได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมบทนำสำหรับคนทำงาน เจ้าของกิจการ หรือคนที่ต้องทำงานกับคนอื่น พร้อมทั้งได้ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนอื่น ๆ ให้ทันสมัยขึ้นด้วย 
ราคา 250 
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง 
สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วันที่แนะนำ 20/5/2556 8:31:03 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th