บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 350 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง Guidance and control of ocean vehicles. 
ผู้แต่ง Fossen Thor I. 
สำนักพิมพ์ John Wiley & Sons Ltd 
ปีที่พิมพ์ 1994 
ครั้งที่พิมพ์
รายละเอียด Guidance and control of ocean vehicles. 
ราคา ไม่ทราบ 
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ ธนพงศ์ พันธุ์ทอง 
สังกัด โปรแกรมฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
วันที่แนะนำ 18/6/2556 16:13:09 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th