บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 351 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง English Literature:Its History and Its Significance for the Life of the English-Speaking World : a Text Book of School 
ผู้แต่ง Long, William Joseph 
สำนักพิมพ์ HardPress Ltd 
ปีที่พิมพ์ 2013 
ครั้งที่พิมพ์  
รายละเอียด ISBN 13: 9781314012590 ISBN 10: 1314012592  
ราคา $37 
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ อ.สลิลา วงศ์กระจ่าง 
สังกัด โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
วันที่แนะนำ 19/6/2556 12:01:01 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th