บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 352 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง History of English Literature 
ผู้แต่ง William Spalding 
สำนักพิมพ์ Nabu Press 
ปีที่พิมพ์ 2010 
ครั้งที่พิมพ์  
รายละเอียด ISBN 13: 9781143108365 ISBN 10: 1143108361 
ราคา $ 37.75 
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ อ.สลิลา วงศ์กระจ่าง 
สังกัด โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
วันที่แนะนำ 19/6/2556 12:06:39 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th