บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 356 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง นักสืบเทพนิยาย เล่ม 7 : สงครามชาวนิรันดร์ 
ผู้แต่ง Michael Buckley  
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 
ปีที่พิมพ์ 2555 
ครั้งที่พิมพ์
รายละเอียด หนังสือขายดีของ New York Times ที่กวาดรางวัลมาแล้วมากมาย ได้รับเลือกให้เป็นวรรณกรรมที่ทุกคนต้องมี! 
ราคา 165 
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ นางสาวพิชชาภรณ์ ชูคง 
สังกัด คณะครุศาสตร์ 
วันที่แนะนำ 27/6/2556 20:07:44 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th