บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 358 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง สมาพันธ์กระจกวิเศษ เล่ม 9 (เล่มจบ) : ชุดนักสืบเทพนิยาย 
ผู้แต่ง Michael Buckley 
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 
ปีที่พิมพ์  
ครั้งที่พิมพ์  
รายละเอียด อวสานมาถึงแล้ว! ในเล่มสุดท้ายของชุดนักสืบเทพนิยาย ตระกูลกริมม์ทุกคน - ยกเว้นย่าเรลดาที่ถูกกระกระจกยึดร่างไป ต้องต่อสู้เพื่ออิศรภาพของเฟอร์รีพอร์ตแลนดิง ขณะที่สงครามทำลายเมืองจนย่อยยับ  
ราคา 185 
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ นางสาวพิชชาภรณ์ ชูคง 
สังกัด คณะครุศาสตร์ 
วันที่แนะนำ 27/6/2556 20:17:40 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th