บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 359 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง คัมภีร์เทพนิยาย เล่ม 8 : ชุดนักสืบเทพนิยาย 
ผู้แต่ง Michael Buckley 
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 
ปีที่พิมพ์  
ครั้งที่พิมพ์  
รายละเอียด หลงทางอยู่ในหนังสือดีๆสักเล่ม! ถึงแม้ภารกิจของตระกูลจะทำให้ต้องศึกษาเทพนิยายนับร้อย แต่ใครจะคิดละว่าวันหนึ่งจะเข้าได้เข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆสองศรีพี่น้องตามนายท่านผู้ร้ายกาจเข้าไปในคัมภีร์ชาวนิรันดร์  
ราคา 158 
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ นางสาวพิชชาภรณ์ ชูคง 
สังกัด คณะครุศาสตร์ 
วันที่แนะนำ 27/6/2556 20:18:58 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th