บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 360 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง 
ผู้แต่ง พระญาลิไทย 
สำนักพิมพ์ ศิลปาบรรณาคาร 
ปีที่พิมพ์ 2554 
ครั้งที่พิมพ์ ไม่ได้ระบุ 
รายละเอียด จำนวน 240 หน้า หมายเหตุ ต้องการหนังสือด่วนเพราะสอนวิชาอัตลักษณ์และพลวัตของวรรณกรรมไทยจำนวน 4 กลุ่มๆ ละ 45 คน มีจำหน่ายที่ร้านดวงกมล วิทยาลัยอาชีวะสงขลา 
ราคา 140 
จำนวนที่ต้องการ 20 
ชื่อผู้แนะนำ อ.สุจินต์ หลงขาว 
สังกัด โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันที่แนะนำ 1/8/2556 14:50:05 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th