บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 361 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง Strategic management 
ผู้แต่ง ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ 
สำนักพิมพ์ บ.อิน เฮาส์ โนว์เลจ จำกัด 
ปีที่พิมพ์ 2553 
ครั้งที่พิมพ์
รายละเอียด  
ราคา 250 
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง 
สังกัด เทคโนโลยีการเกษตร 
วันที่แนะนำ 17/8/2556 15:05:20 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th