บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 367 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง ปรัชญาประโลมใจ The Consolations of Philosophy 
ผู้แต่ง อัลเลน เดอ โบตอง Alain de Botton แปลโดย พจมาน บุญไกรศรี 
สำนักพิมพ์ Enlighten เอนไลต์เทน พับลิชชิ่ง 
ปีที่พิมพ์ 2556 
ครั้งที่พิมพ์
รายละเอียด ปรัชญาประโลมใจ เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวคิดเชิงปรัชญาสำหรับผู้ที่ไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น มีเงินไม่พอ มีความบกพร่องและคับข้องใจ ผิดหวังกับความรักและเผชิญกับความยากลำบาก 
ราคา 297 
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ อาจารย์ วรรณดี หนูหลง 
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันที่แนะนำ 18/1/2557 10:49:55 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th