บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 368 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง ขับรถเล่นกับเพลโต : ความหมายของเหตุการณ์สำคัญในชีวิต Driving with Plato 
ผู้แต่ง โรเบิร์ต โรแลนด์ สมิท Roberth Roeland Smith แปลโดย รวิกานต์ เจียกจันทร์ 
สำนักพิมพ์ ยิปซี 
ปีที่พิมพ์ 2556 
ครั้งที่พิมพ์
รายละเอียด เป็นหนังสือที่นำแนวคิดทางปรัชญา จิตวิเคราะห์ และวรรณกรรม มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของวัฏจักรชีวิตตั้งแต่ช่วงวัยเรียนของอริสโตเติล หรือการย้ายที่อยู่ของมาร์ติน ไฮเดกเกอร์ ไปจนถึงการประพฤติตนในฐานะอารยชนที่เฉลียวฉลาดในวัยชราของมาร์เวล พรูสต์ 
ราคา 295 
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ อาจารย์ วรรณดี หนูหลง 
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันที่แนะนำ 18/1/2557 11:28:18 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th