บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 369 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง มื้อเช้ากับโสเครติส Breakfast with Socrates 
ผู้แต่ง โรเบิร์ต โรว์แลนด์ สมิท Roberth Rowland Smith แปลโดย ศิระประภา ธนากิจ 
สำนักพิมพ์ ยิปซี 
ปีที่พิมพ์ 2556 
ครั้งที่พิมพ์
รายละเอียด โสเครติสคือนักปรัชญาผู้เชื่อมั่นว่าชีวิตที่ปราศจากการพินิจ ไม่คู่ควรกับสิทธิในการมีชีวิตอยู่ ผู้เขียน (สมิท) จึงได้สำรวจชีวิตในรอบวันของเราด้วยสายตาของนักปรัชญาเพื่อค้นหาความลึกซึ้งต่างๆ เช่น ลูเครเชียส นักปรัชญาชาวโรมัน อริสโตเฟนีส,นิตช์เช่,คาร์ล จุง เป็นต้น 
ราคา 295 
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ อาจารย์ วรรณดี หนูหลง 
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันที่แนะนำ 18/1/2557 12:01:24 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th