บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 371 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง ความฝันที่มั่นสุดท้าย 
ผู้แต่ง นิ้วกลม 
สำนักพิมพ์ koob 
ปีที่พิมพ์ 2013 
ครั้งที่พิมพ์
รายละเอียด  
ราคา 215 
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ นายฮาฟีซี สุหลง 
สังกัด คณะครุศาสตร์ 
วันที่แนะนำ 14/3/2557 12:20:28 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th