บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 376 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง ส้มสีม่วง 
ผู้แต่ง เดวา รักดี 
สำนักพิมพ์ บ้านสวนตูล 
ปีที่พิมพ์
ครั้งที่พิมพ์
รายละเอียด
ราคา 55บ. 
จำนวนที่ต้องการ 45 
ชื่อผู้แนะนำ วิภา นาดี 
สังกัด เทศบาลนครสงขลา 
วันที่แนะนำ 20/4/2557 10:04:34 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th