บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 353 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง Digital and Media Literacy: Connecting Culture and Classroom 
ผู้แต่ง Renee R. Hobbs 
สำนักพิมพ์ SAGE Publications Inc 
ปีที่พิมพ์ 2011 
ครั้งที่พิมพ์  
รายละเอียด ISBN 13: 9781412981583 ISBN 10: 1412981581  
ราคา  
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ อ.สลิลา วงศ์กระจ่าง 
สังกัด โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
วันที่แนะนำ 19/6/2556 12:09:54 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th