บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ

ข้อมูลทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ
เลขที่ทรัพยากร 354 
ประเภททรัพยากร  หนังสือ 
ชื่อเรื่อง Digital Literacies 
ผู้แต่ง Nicky Hockly,Gavin Dudeney,Mark Pegrum 
สำนักพิมพ์ Pearson Education Limited 
ปีที่พิมพ์ 2013 
ครั้งที่พิมพ์  
รายละเอียด ISBN 13: 9781408296899 ISBN 10: 1408296896  
ราคา $30 
จำนวนที่ต้องการ
ชื่อผู้แนะนำ อ.สลิลา วงศ์กระจ่าง 
สังกัด โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
วันที่แนะนำ 19/6/2556 12:40:41 
สถานะการดำเนินการจัดซื้อ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
ความเห็นจากบรรณารักษ์  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th