บริการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สายตรงผู้อำนวยการ
     สายตรงผู้อำนวยการ
  สั่งซื้อหนังสือ
  จองห้องบริการมัลติมีเดีย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องบริการมัลติมีเดีย
  จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
     ตารางการจองห้อง
     จองห้องประชุมกลุ่มย่อย
  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
     บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ
  แนะนำทรัพยากร      แก้ไขข้อมูล      กลับหน้าหลัก   

ค้นหา        


รายการทรัพยากรที่แนะนำให้ห้องสมุดจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

เลขที่ทรัพยากร
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
ผู้แนะนำ
สถานะ
การดำเนินการจัดซื้อ
493 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
492 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
491 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
490 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
489 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
488 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
487 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
486 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
485 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
484 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
483 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
482 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
481 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
480 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
479 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
478 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
477 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
476 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
475 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
474 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
473 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
472 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
471 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
470 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
469 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
468 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
467 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
466 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
465 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
464 
Mr.   1967  TzwSVsOw  อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ

จำนวน 472 รายการ
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


สีแสดงสถานะการดำเนินการจัดซื้อ
สีเทา หมายถึง อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
สีเขียว หมายถึง พร้อมให้บริการ (ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว)
สีแดง หมายถึง พิจารณาไม่จัดซื้อ
**สามารถแก้ไขข้อมูลทรัพยากรได้ โดยคลิกที่เลขที่ทรัพยากร หรือ ชื่อเรื่อง
(แก้ไขได้เฉพาะทรัพยากรที่มีสถานะเป็น อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ)
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
http://arit.skru.ac.th